Enstitü Kurulu

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği (Resmiz Gazete Tarih/Sayı: 03.03.1983/17976) Madde – 3/e ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih/Sayı: 18.02.1982/17609) Madde – 9/b’ye göre Enstitü Kurulu Yetki, Görev ve Sorumlulukları;

  1. Enstitünün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
  2. Enstitü yönetim kuruluna üye seçmek,
  3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.