Üniversitemiz Lisans Programlarından Dereceyle Mezun Olan Öğrencilerimizin Dikkatine!!!

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9-(2) Maddesi; ”Lisans programını mezun olduğu bahar yarıyılında birinci, ikinci veya üçüncü olarak bitiren Üniversite mezunları, mezun oldukları bölüme ait herhangi bir yüksek lisans programına, programın istediği bu Yönetmelikte belirlenen şartları sağlamaları durumunda takip eden eğitim öğretim yılının güz veya bahar yarıyıllarından birinde bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan dışı kabul edilirler.” hükmü doğrultusunda aşağıdaki listede bulunan lisans bölümlerinden derece ile mezun olmuş öğrencilerin asgari başvuru şartlarını yerine getirmeleri şartıyla mezun oldukları lisans bölümünün Tezli Yüksek Lisans programına 02-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ogrencibasvuru.bilecik.edu.tr/ internet adresinden başvurabilirler. 27 Ağustos – 03 Eylül 2021 tarihleri arasında ise  Enstitü Öğrenci İşleri birimiyle irtibata geçip, gerekli belgeleri teslim ederek sınavsız kayıtlarını yaptırabilirler.