Tez Savunma Sınavlarının UZEM Üzerinden Yapılması Hakkında Önemli Duyuru!

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN VE ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE;

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu 23.07.2020 tarih ve 249/3 sayılı kararına göre;

Yüksek Lisans Tez Savunma ve Doktora Tez Savunma Sınavlarının 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başına kadar uzaktan öğretim sistemi üzerinden yapılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, karar verilmiştir.

Tez Savunma Sınavı öncesi tezlerin Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre şekil yönünden kontrol edilebilmesi için ilgili öğrenciler TURNITIN benzerlik raporu ve tezlerine ait PDF dosyalarını Enstitüde görevli araştırma görevlilerine e-mail yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

İlgili araştırma görevlilerince tezlerin şekil yönünden kontrolü biten öğrenciler için, Tez Savunma Sınavının UZEM üzerinden online olarak sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına Enstitü Sekreterliği ile görüşülerek sınav gün ve saati için randevu alınması, Savunma Sınavı Jüri Öneri Formunun randevu alındığı gün itibariyle en geç 3 iş günü, ıslak imzalı tutanak ve evrakların ise sınav tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde Enstitüye ibraz edilmesi gerekmektedir.