Uzmanlık Alan ve Tez Çalışması Dersleri Hakkında Önemli Duyuru!

TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE;

Üniversitemiz 02.06.2020 tarih ve 244 sayılı Senato toplantısında;

Uzmanlık Alan ve Tez Çalışması derslerinin 01 Haziran – 06 Temmuz 2020 tarihleri arasında uzaktan öğretim yoluyla, 06 Temmuz 2020 tarihi itibariyle ise örgün öğretim yoluyla yürütülmesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca karar verilmiştir. Buna göre; öğretim üyelerimiz uzaktan öğretim tarihleri arasında sistemde ”Hafta Ekle” butonu yardımıyla derslerini yüklemeye devam edeceklerdir.