Dijital Sınavlar ve Teslimlerine İlişkin Usul ve Esaslar (Önemli Duyuru)

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN VE ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE;

Aşağıda belirtilen tüm sınavlar ve sunumlar için maddeler halinde belirtilen dijital sınav uygulama esaslarına göre işlem yapılacaktır.

ÖNEMLE DUYURULUR.

*Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu 02.06.2020 tarih ve 8 sayılı kararına göre;

Tez Savunma Sınavında başarısız olup uzatma alan veya azami süresini doldurup ek süre verilen öğrencilerin Tez Savunma Sınavlarının uzaktan öğretim sistemi üzerinden yapılmasına, ertelemesi talep edilen öğrencilerin 15 Mart 2020 tarihi itibariyle kullanamadıkları kalan sürelerinin 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle kullandırılmasına ve süre bitimine kadar Tez Savunma Sınavlarının uzaktan öğretim sistemi üzerinden yapılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, karar verilmiştir.

Tez Savunma Sınavı öncesi tezlerin Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre şekil yönünden kontrol edilebilmesi için ilgili öğrenciler TURNITIN benzerlik raporu ve tezlerine ait PDF dosyalarını Arş. Gör. Damla KILIÇ (Fen Bilimleri Alanları öğrencileri için damla.kilic@bilecik.edu.tr) ve Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM (Sosyal Bilimler Alanları öğrencileri için ertugrul.cam@bilecik.edu.tr)’na e-mail yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

İlgili araştırma görevlilerince tezlerin şekil yönünden kontrolü biten öğrenciler için, Tez Savunma Sınavının UZEM üzerinden online olarak sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına Enstitü Sekreterliği ile görüşülerek sınav gün ve saati için randevu alınması, Savunma Sınavı Jüri Öneri Formunun randevu alındığı gün itibariyle en geç 3 iş günü, ıslak imzalı tutanak ve evrakların ise sınav tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde Enstitüye ibraz edilmesi gerekmektedir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü