Ara Sınav Yerine Değerlendirilecek Olan Ödevlerin UZEM Sisteminden Alınması

Değerli Öğretim Elemanlarımız ve Öğrencilerimiz!

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar uyarınca küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (COVID-19) ile mücadele programı çerçevesinde eğitimin aksamaması için Üniversitemizin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstündeki tüm eğitim-öğretim süreçlerinin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Uzaktan Öğretim Yoluyla yürütülmesi Üniversitemiz Senatosu’nun 19.03.2020 tarihli ve 238/1 sayılı kararı ile duyurulmuştur. Bu karar kapsamında 23 Mart 2020 tarihinden itibaren 6. haftadan başlayacak şekilde tüm dersler (hazırlık sınıfları ve TÖMER dahil) uzaktan öğretim yoluyla Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden video ve dijital içerik paylaşımları ile asenkron (eş zamanlı olmaksızın) verilmeye başlanmıştır.

Yine Üniversitemiz Senatosunun kararı uyarınca Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstündeki dersler için Ara Sınav (Vize) yapılmayacak olup ara sınav yerine denetlenebilir şekilde Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden Ödev verilecektir. Hazırlık Dersleri dışındaki tüm derslerin değerlendirme kriteri %40 Ödev, %60 Final şeklinde uygulanacaktır. Bu kapsamda verilecek ödevler, öğrenciler tarafından en fazla 10 sayfa pdf dokümanı şeklinde 06 Nisan 2020 ile 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında Üniversitemizin uzaktan eğitim sistemlerine yüklenecektir.

Öğretim Elemanlarımız Uzaktan Eğitim Sisteminde Ödev verebilmek için izlenecek adımları içeren yardımcı dokümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir.

Öğrencilerimiz Uzaktan Eğitim Sistemine hazırladıkları ödevlerini yükleyebilmek için izlenecek adımları içeren yardımcı dokümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir.

One Comment

  1. Pingback: ÖNEMLİ DUYURU!!! – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Comments are closed.