Lisansüstü Öğrencileri Akademik İzin Duyurusu

Üniversitemizde lisansüstü düzeyde kayıtlı olup tez döneminde öğrenim gören öğrencilerden, tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkânı bulunması durumunda öğrenciler tez döneminde öğretimlerine devam edebileceklerdir.

31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla COVID-19 küresel salgını dolayısıyla Üniversite öğrencileri için kayıt dondurma hakkı verilmiştir. Üniversitemizde lisansüstü düzeyde kayıtlı olup ders aşamasında öğrenim gören öğrenciler, 30 Nisan 2020 mesai bitimine kadar talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabileceklerdir. Akademik İzin işlem sürecini anlatan doküman ekte sunulmuştur.

Üniversitemizde lisansüstü düzeyde kayıtlı olup tez döneminde öğrenim gören öğrencilerden, kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin durumları 30 Nisan 2020 mesai bitimine kadar talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilecektir. Akademik İzin işlem sürecini anlatan doküman ekte sunulmuştur.

Kayıt dondurmak isteyen Üniversitemiz öğrencilerinin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Akademik İzin Dilekçesini çıktı alarak imzaladıktan sonra e posta yoluyla kayıtlı oldukları enstitünün resmi e posta adresine (lisansustu@bilecik.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir. Kayıt dondurulan süre öğrencilerin azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.