5. Eğitim-Öğretim

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 8 yarıyıl 4 yıldan oluşan lisans eğitimi vermesi planlanmaktadır.

Bölüme ait ders programı hazırlık aşamasında olup web sayfasında ilan edilecektir.

Bölümde Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Ana Bilim Dalı yer almaktadır.

Eğitim dili Türkçe olup öğrenciler isteğe bağlı hazırlık programı seçebilmektedirler.

 

Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun tasarımcı yetiştirmek amacıyla; alan yeterliklerine dayalı olarak  geliştirilecek programların  uygulanma  sürecini  izleyip,  değerlendirilecek  ve bu doğrultuda programlar  sürekli yenilenecektir.

 

Hedef 1. Programların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi

Hedef 1.1.1. Alan yeterliklerine dayalı olarak geliştirilen programların uygulanma sürecini izleyip, değerlendirmek ve bu doğrultuda programları yeniden düzenlemek.

Hedef 1.1.2. Alan yeterliklerine dayalı programa sahip olmayan bölümler için program geliştirme çalışmalarının yapılması.

Hedef 2. Kalite geliştirme ve akreditasyon çalışmalarına öncelik vermek

Hedef 2.1.1. Kalite güvence sistemi ve uluslararası tanınırlık konusunda öğretim elemanlarını ve öğrencileri bilinçlendirmek

Hedef 2.1.2. Uluslararası akreditasyon kuruluşlarını araştırarak akreditasyon sürecini başlatmak

Hedef 3. Akademik Personel Planlaması Yapmak

Hedef 3.1.1. Akademik personel gereksinimini ders yükü ve bilimsel etkinliklere ilişkin verimlilik gibi faktörleri dikkate alarak planlamak

Hedef 3.2.1. Nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine ve transferine yönelik planlamalar yapmak

Hedef 4. Akademik Personele alanı ile ilgili yenilikleri takip etme fırsatları sunmak

          Hedef 4.1.1. Akademik personelin alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, konferans gibi bilimsel etkinliklere katılımını teşvik etmek.

          Hedef 4.2.1. Bölümlerin akademik personelinin eğitimi ile ilgili planlamalarına destek vermek