3. Gelişim

4 yıllık lisans eğitimini kapsayan öğretim programında, kuyumculuk sanatına odaklı uygulama ağırlıklı dersler verilmesi planlanmaktadır.

Bölüme atanan öğretim üyesi ile birlikte kadro hazırlık süreçleri başlamış olup bölüm öğrenci alımı konusunda Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin genel alt yapısının tamamlanmasını beklemektedir. B

unun yanında hem yurt dışı hem de yurt içi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı bölümleri ile ilgili müfredat izleme çalışmaları sürdürülmektedir.

Kuyumculuk ve mücevher tasarımı bölümü genel olarak; kuyumculuk ilkeleri, değerli, yarı değerli, metal ve mineraller, doğal ve yapay malzemeler ile bunların kombinasyonlarına, kuyumculuk, mücevher ve tasarım teknolojilerine kadar pek çok konuda eğitim alınması planlanan bir bölümdür.