4.3. Vizyon

  • Değişim ve gelişime yön veren
  • Tam süreklilik politikasını güden
  • Beklentileri dikkate alan
  • Paydaşlarına saygı duyan
  • Ekip ruhunu benimsemiş
  • Teknoloji tabanlı bir bölüm olmak.