4.1. Stratejik Plan

Bölüm stratejik planı her yıl güncellenerek yayımlanmaktadır.

Yıllık stratejik plana Bölüm Sekreteryasında yer alan bölüm arşivinden ulaşılabilir