1.9 İş Analizleri

Bölüme ait görev tanımları kurulum aşamasında henüz gerçekleştirilmemiştir.

1.9.1 Görev tanımları,

1.9.2 İş akış süreçleri,