Ödünç Verme Hizmeti

GRUP ÇALIŞMA ODALARI KULLANIM KURALLARI

Kütüphane ve Bilgi Merkezinin 2. katında bulunan  7 adet grup çalışma odaları en az 3 en fazla 8 kişi tarafından  öğrenci kimliği karşılığında ödünç verilmektedir. ( Bakınız: Grup Çalışma Odaları Kullanım Kuralları)

ÖDÜNÇ/İADE

Kütüphane ve Bilgi Merkezi’n de Ödünç/İade işlemleri Kitapmatikler üzerinden kullanıcılar tarafından yapılmaktadır.

Kullanıcılar, http://w3.bilecik.edu.tr/kutuphane adresinden “Katalog Tarama” seçeneği altında bulunan “Oturum Aç” seçeneğini tıklayarak oturum açıp kullanıcı bilgilerini, üzerindeki kitapları, iade edilen kitapları ve ayırtma işlemlerini yapabilmekte/takip edebilmektedirler.

Akademik personel 10 kitabı 30 gün, idari personel 10 kitabı 30 gün, Doktora-Yüksek Lisans öğrencisi 10 kitabı 30 gün, lisans ve ön lisans öğrencisi 5 kitabı 20 gün süreyle ödünç alabilir.

Ödünç alınan kitabın süresi, başka istekli yok ise iki kez daha kullanıcı tarafından uzatılabilir, Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kullanıcılar, başka kullanıcı tarafından ödünç alınmış kitapları ayırtabilirler. Ayırtılan kitap duyurudan itibaren (2) iki gün içinde alınmazsa ayırtma işlemi iptal olur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kullanıcıların ödünç aldıkları bilgi kaynağın iade süreleri geçmiş ise yeni kitap ve kaynağı ödünç almak istediklerinde ödünç aldıkları bilgi kaynakların iadesi konusunda gerekli uyarıda bulunulur.

Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan bilgi kaynaklarını geri isteyebilir.

Ödünç Alanın Yükümlülükleri

Kütüphane ve Bilgi Merkezinden herhangi bir bilgi kaynağı ödünç alan kişi, bunları özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermek veya kullanım süresinin uzatılmasını istemekle yükümlüdür.

Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Diğer Bilgi Kaynakları

  • Temel başvuru kaynakları, sözlükler, süreli yayınlar, tezler, projeler, standartlar vb. danışma kaynakları,
  • Yazma ve basma nadir eserler,
  • Kartografik (atlas, harita, maket vb.) kaynaklar ve mikroformlar,
  • Rezerv kitaplar,
  • Birimlerce tespit edilen sayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler,
  • Koleksiyon parçaları, sanatsal kaynaklar vb.,
  • Kütüphane ve Bilgi Merkezi dışına çıkmasında fiziksel açıdan sakınca görülen diğer bilgi kaynakları.

Kullanıcılar bu gibi kaynaklardan sadece Kütüphane ve Bilgi Merkezi içinde ve gerektiğinde bir görevlinin nezaretinde yararlanabilirler.

Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Kaynaklar

Ödünç aldığı kitap ve diğer kaynakların en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve/veya süre uzatma işlemi yaptırmayan kişiden, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren kitap başına geçen her gün için para cezası alınır.

Kendisine gecikme cezası uygulanmasına başlanmış olan kişiye, ödünç aldığı bilgi kaynağı iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya kaynak ödünç verilmez.

Yıpratılan ve Kaybedilen Bilgi Kaynakları

Kaynağı ödünç alan kişi, o kaynak da dikkatsiz veya kötü kullanma sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı tazmin etmekle yükümlüdür.

Yıpratılan veya kaybedilen bilgi kaynağın öncelikle piyasadan aynen ya da daha yeni baskısı temin ettirilir,

Yıpratılan veya kaybedilen bilgi kaynağın aynısı bulunmuyorsa, aynı değerde olduğu Kütüphane ve Bilgi Merkezince kabul edilen başka bilgi kaynağı alınabilir.

Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde; bilgi kaynağın Değer Takdir Komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir.

Telif hakları ile ilgili hassasiyet  kaynağı ödünç alan kişi tarafından kabul edilmiş sayılır.

Kaynağı ödünç alan kişi tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılır.