5.3.6. Birim Hafızası

Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için çalışmalar yönetmelikler çerçevesinde dijital platformlarda veya basılarak klasörlerde yasal süreleri içinde raporlanmakta ve muhafaza edilmektedir.