5.3.4. Veri Toplama

İç ve dış değerlendirme sürecinde verilerin toplanması, değerlendirmesi ve rapor haline getirilmesi üniversitemizce ilan edilen iş takvimine uygun olarak yürütülmektedir.