5.3.2. Performans Göstergeleri

Kurumumuzda, Bilgi Yönetim Sistemi bulunmamakla beraber, birimimizin erişim yetkisi bulunan Personel Veri Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Üniversite Web Sitesi Yönetim Sistemi, Birim Web Siteleri İçerik Yönetim Sistemi, Duyuru Sistemi, SMS Sistemi, İhale Yayınlama Sistemi vb. gibi sistemlere erişim sağlanmaktadır. Bu sistemlerde yapılan işlemlere kullanıcı bazlı veri sağlanabilmektedir. Aynı zamanda stratejik plan, yıllık faaliyet raporları ve performans göstergeleri ile veriler raporlanmaktadır. Yukarıdaki sistemler ile toplanan raporlar sonucunda veriler resmi yazı ve web sayfa aracılığı ile paylaşılmaktadır.