4.4.4. Ranking Derecesi

4.4.4. Ranking Derecesi

Birim, bölge, ülke ve dünya ekonomisine nasıl ve hangi düzeyde katkı sağlamakta (Ranking sistemleri-QS, Times Higher Education URAP vb.);

Dışa açılan yüz olması sebebiyle tanınırlığın ve bilinirliğin arttırılması bir ölçü ile hesaplanamamaktadır.