4.3.1. Yetkinlikler

Birimde araştırma kadrosunun araştırma yetkinlikleri ve bu yetkinlikler bazında beklenen seviyelerinin tanımlama yöntemleri;

Birimde buluna idari personeller KPSS ile atanmış ilgili alanlardan mezun kişilerdir. Birimde işe alınan/atanan akademik personelin gerekli yetkinliğe sahip olmasını güvence altına almak için senatodan geçen atama yükseltme yönergesi uygulamaktadır. Bu yönergede akademik tüm faaliyetler puanlama ile değerlendirilerek azami puan uygulaması ile kadroya atanma şartlarını taşındığına karar verilmektedir.