4.2.2. Paydaşlar

4.2.2. Paydaşlar

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma yöntemi;

Duyuru ve bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürmek.