3.2.5. İzlemeler

3.2.5. İzlemeler

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan mekanizmalar;