Webinar: Bilimsel Yayıncılıkta Zararlı Uygulamalar: Yağmacı Dergiler Örneği

Açık Erişim dergileri, bilimsel araştırma/bilgi ortamının bugününün ve geleceğinin kritik bir parçasıdır. Bununla birlikte, son on yılda, bilimsel topluluk, yağmacı dergilerin (predatory journals) yükselişiyle bütünlüğü ve güvenilirliğine yönelik ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldı. Bu dergiler, açık erişim yayıncılık modelini manipüle eder ve kullanır, ancak hakem incelemesi, intihal tespiti ve deneylerin etik onayının doğrulanması gibi meşru dergiler tarafından rutin olarak sağlanan kalite kontrollerini ve editörlük hizmetlerini ihmal eder. “Predatory” tanımlayıcısı, kötü kaliteyi suistimalle birleştirmek ve bilimsel yayıncılık ortamını kötü ve iyi (yağmacı veya değil) olarak basit bir şekilde sınıflandırmakla eleştirilmiş olsa da, bu terim artık fenomeni tanımlamak için yaygın olarak kabul edilmektedir.

Webinarda, önde gelen bilimsel dergilerde (örneğin The Lancet, Nature ve The British Medical Journal) yayınlanan çok sayıda araştırma makalesinin yazarı olan University of Sassari’den Franca Deriu ve Andrea Manca yer alacaktır. Moderatörlüğü EBSCO’dan Sara Earley’in yapacağı webinarın soru-cevap bölümü de olacaktır.

*Webinar dili İngilizce’dir.

İçerik

checkmark icon

Yağmacı dergi fenomeni nedir: nasıl doğdu ve nasıl gelişti?

checkmark icon

2017’den bugüne kadar yürütülen ve fenomeni ve coğrafi dağılımını ölçmeye çalışan bazı araştırma sonuçları

checkmark icon

Olguyu kontrol altına almaya ve çözmeye yönelik mevcut girişimler

Konuşmacılar

headshot of Franca Deriu

Franca Deriu

Biyomedikal Bilimler Bölümü’nde Fizyoloji Profesörü, University of Sassari | Tıp ve Cerrahi bölümünden mezun olduktan sonra Nörofizyoloji alanında doktora ve Nörolojide klinik uzmanlaşma aldı. Ayrıca uluslararası dergilerde yayınlanmış 120 bilimsel makalenin ortak yazarlığını yapmıştır.

headshot of Andrea Manca

Andrea Manca

Biyomedikal Bilimler Bölümü’nde Fizyolojide Yardımcı Doçent, University of Sassari | Motor Bilimi ve Rehabilitasyon Bilimi alanında yüksek lisans derecesi aldıktan sonra, Sinir Sisteminin Fizyolojisi, Morfolojisi ve Patofizyolojisi alanında doktora derecesi aldı. Ayrıca uluslararası dergilerde yayınlanmış 70 bilimsel makalenin ortak yazarlığını yapmıştır.

sara earley headshot

Sara Earley

Kıdemli Başkan Yardımcısı, Araştırma Veri Tabanları | Sara ve ekibi, EBSCO’nun müşterilerinin ve son kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun yeni ürünler ve iyileştirmeler geliştirmekten sorumludur. Sara, EBSCO’ya 2011 yılında katıldı ve Boston, Massachusetts’teki University of Northeastern’dan Uluslararası İşletme derecesine sahiptir.