Üniversitemiz Açık Bilim Komitesi Birinci Toplantısını Yaptı

 

                                                                                                   

 

 

Bilimsel  yayın sayısı tüm dünyada her geçen gün hızla artmaktadır. Bunun yanında yayın aboneliklerine ödenen ücretler de katlayarak artmakta ve yayınlara erişimde bütçesel sorunlar yaşanmaktadır. Bilimsel yayınlara ücretsiz ve engelsiz olarak ulaşılması fikri;  Açık Erişim ve Açık Bilimin önemini gün geçtikçe artırmaktadır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) öncülüğünde çalışmalar yürütülmekte ve Açık Bilim ve Açık Erişim konularında somut adımlar atılmaktadır. Üniversitemiz Akademik Arşiv Sistemimiz uluslararası standartlarda Avrupa Açık Erişim Altyapısı ile  uyumlu  olarak revize edilerek, Açık Erişim ve Açık Bilim Politikalarını düzenlemek ve geliştirmek, Açık Bilim ve Açık Erişim konularında farkındalığının oluşturulması çalışmalarını yürütmek üzere, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim TAŞ’ın öncülüğünde  Senato Kararı ile oluşturulan Açık Bilim Komitesi; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife MUT Başkanlığı’nda  birinci toplantısını yaptı.