2.3.5. Dış Paydaş

Dış paydaşlardan yüzyüze veya iletişim araçları ile gelen geri bildirimler birim personellerince değerlendirilir ve bu bildirimlere sürekli iyileştirme döngüsünde yer verilir.