2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi

İhtiyaç halinde acil olarak kararlaştırılan birim değerlendirme toplantıları dışında birimimizin iki hafta da bir sürekli olarak yapılan değerlendirme toplantıları ile tüm iç paydaşlar bilgilendirilmekte, toplantı kararları paydaşlara yazılı olarak tebliğ edilmektedir. Yine aynı yöntem ile paydaşlardan geribildirimler alınmaktadır.