2.3.11. Dış Katkılar

Bölüm gelişimine ve sürdürülebilirliğine; yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıkların ilişkili ve işbirliği içinde bulunulan etkinlikler katılımı ile sağlanmaktadır.