1.3.5. Hedefler

  • Temel hedefimiz; üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, eğitim ve öğretim için gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, bu bilgi ve belgeleri kullanıcıların istifadesine sunulacak şekilde düzenlemek,

  • Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya hitap edecek şekilde kurum içi ve dışında hizmet vermek,

  • En güncel bilgiyi en kısa sürede sağlamak,

  • Şube kütüphanelerin kitap, personel ve diğer ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karşılamak,

  • Yeni kütüphanede süreli yayın, sesli-görüntülü materyal ve kitap sayısının hızla arttırılması ve üniversite kullanıcılarının yanı sıra diğer kullanıcılara da hizmet verilmesi hedeflenmektedir.

  • Fiziki büyümeye paralel olarak, önümüzdeki yıllarda yeterli personel sayısına da ulaşılması hedeflenmektedir.