1.3.4. Değerler

  • Dürüstlük ve Güvenilirlik, Bilimsellik,

  • Liyakat ve Adalet Yenilikçilik,

  • Verimlilik ve Kalite Paylaşımcılık,

  • Katılımcılık ve Değerlere Saygı,

  • Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık,

  • Hukuk Kurallarına ve Yasal Mevzuata Uygunluk,