Araştırma Laboratuvarları

Araştırma Laboratuvarında öğrencilerin Lisans Bitirme Projeleri için kullanılmak üzere Gaz Kromatografisi, Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, UV Spektroskopisi, Tüp Fırın ve Rotary Evaporatör bulunmaktadır.