Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; akademik / idari personel ve fiziki alt yapısını tamamlayarak Mühendislik kriterleri çerçevesinde akredite olma yolunda ilerleyen; araştırma-geliştirme ve uygulama alanlarındaki faaliyetleri ile alanında bilimsel çalışmalar yürüten , ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapan, ortak projeler üreten ve sorunlarına çözüm arayan; etik değerlere sahip, takım çalışmasına uyumlu, çevresel değerlere duyarlı, iletişime ve eleştriye açık,rekabetçi,esnek ve kendine güvenen Kimya ve Süreç Mühendisleri yetiştiren bölüm olmaktır.

Vizyonumuz; Türkiye’de mühendislik alanında ilk ve tek bölüm olmanın sorumluluğu ile nitelikli akademik/idari kadrosuyla, nitelikli bilimsel araştırma ve projeler üreten, üstün nitelikli Kimya ve Süreç Mühendisleri yetiştiren bölüm olmaktır.