İdari Personel

Mühendislik Fakültesi Sekreteri

Birimde görevli çalışan idari personel burada yazılacaktır. Yazılırken sıralama şu şekilde olacaktır:

  1. Fakülte / YO sekreteri3
  2. Şube müdürleri
  3. Memurlar

ÖNEMLİ: e-posta adreslerini metin formatında yazmayınız!