6. Sonuç ve Değerlendirme

1.1. Demografik,

Birimde, kayıtlı 41 öğrenci vardır, Birimde 6 akademik personel görev yapmaktadır.

1.2. Ekonomik,

Kimya Bölümü öğrencilerinin alışveriş, yiyecek-içecek, barınma, ulaşım gibi birçok kategoride yaptıkları harcamalar ve araç, gereç temini noktasında şehir ekonomisine kısmi katkıları söz konusudur. Ayrıca birimde istihdam edilen personel şehirde ikamet ediyor olmaları sebebi ile önemli ekonomik katkıları bulunmaktadır.

1.3. Mekânsal,

Kimya bölümü sahip olduğu laboratuvarlar ve donanımlar ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan yazılı olarak gelebilecek araştırma-geliştirme faaliyetlerine destek sağlayabilecek yeterliliğe sahiptir.

1.4. Endüstriyel,

Verdiği mezun öğrencilerden bazıları şehirde mevcut fabrikalarda kimyager olarak görev yapmaktadır. Ayrıca yürütülen araştırma projeleri çıktıları ile endüstriye katkı sunulması hedeflenmektedir.

1.5. Sosyal ve Kültürel,

Öğrenciler için veya öğrenciler tarafından  düzenlenen sosyal-kültürel faaliyetler rektörlük ve ilgili birimler tarafından koordine edilmektedir.