3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

6.1. Altyapılar

Öğrenci kullanımına yönelik tesis ve altyapılar;

Kimya Bölümümüzde mevcut Genel Kimya ve Araştırma Laboratuarımızın her biri 152 m2 den oluşmaktadır. Aynı anda 30 öğrencinin birlikte çalışmasına imkân vermektedir. Bunun yanı sıra Kimya Bölümü’ne ait 12 m2’lik cihaz odasının yanı sıra 51 m2’lik kimyasal ve cam malzeme deposu bulunmaktadır. (KIDR/C/6.1/01-1)  Laboratuarımızda yer alan temel cihazların listesi aşağıda yer almaktadır.

1 adet Exstar SII 7200 marka TGA-DTA Termal Analiz Cihazı

1 adet Perkin Elmer LR 64912C marka FT-IR Spektrometre

1 adet Perkin ElmerPinAacle 900 F Marka Atomik Absorpsiyon Spektrometre

1 adet Aigelent Technologies 7890A Marka Gaz Kromatografi Cihazı

1 adet PG Instruments T-80 Mor Ötesi Spektrometre

1 adet Cem-MARS marka Mikrodalga Sentez ve Yakma Sistemi

1 adet HeidolphHeizbadHei-Vap marka Eveporatör

1 adet Daihan DH WOV 20 marka Vakumlu Etüv

1 adet Memmert UNB-500 Kalıp Kurutma Fırın Etüv

1 adet Protherm PTF marka Tüp Fırını

2 adet Abba JK-Arm marka Refraktometre

2 adet ShangaiJincleScientific JK-DP-4 marka Polariskop

2 adet Stuart SMP-30 marka Erime Noktası Tayin Cihazı

2 adet Memmert WNB, 1 adet JSR-13C marka, 1 adet Nüve NB20 marka, 1 adet Thermal J11540 KD marka Su Banyosu

1 adet MpMinipure Basic M marka ReverseOsmosis Sistemi

2 adet Scotsman AF80 marka Buz Makinesi

1 adet Nüve NF400 marka Santrifüj

1 adet Hanna EC-215 marka Su Numune Alma Cihazı

1 adet GFL 2002 marka Su Damıtma Distilasyon Cihazı

1 adet BNT-650 SW56CK marka Saf Su Cihazı için Ön Arıtma Sistemi

3 adet Headlab marka Çeker Ocak

1 adet Wise-Clean WUC-A03H marka Ultrasonik Temizleme Cihazı

1 adet Termal G11540SD marka, 1 adet Nüve FN120 marka Etüv

1 adet Thermo Orion 3 Star marka, 1 adet Jenco 3173 marka masa üstü Kondüktometre

1 adet Nüve MF 110 marka, 1 adet Protherm PLF110 marka Kül Fırını

1 adet Heidolph RZR 2041 marka, 1 adet MTOPS MS 3040 marka Mekanik Karıştırıcı

1 adet Therm WHM 12013 marka Isıtıcı Ceket

1 adet Heidolph marka Komple Basınç Ölçme Cihazı

1 adet Hanna H1221 marka, 1 adet Thermo Orion 3Star marka, 1 adet Jenway 3510 marka pH metre

1 adet Shimadzu AUX 320 marka, 1 adet Denver Instruments TP-124 marka, 1 adet Shimadzu UW-620H marka, 1 adet MettlerToledo ML 3002E marka Hassas Terazi

1 adet Heidolph marka ve 1 adet Edwards RV-12 marka Vakum Pompası

2 adet Stuart CC-162 marka, 1 adet Vepl-are marka, 4 adet IKA RH Basic-2 marka Manyetik Karıştırıcı

6.2. Faaliyetler

Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve desteklenme yöntemleri;

Fakülte ve Rektörlük tarafından gerekli yönetmeliklere göre yürütülür. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/83844 (KIDR/C/6.2/08)

6.3. Birimsel hizmetler

Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. http://w3.bilecik.edu.tr/sks/hizmetlerimiz/psikolojik-danismanlik-ve-rehberlik-birimi/ (KIDR/C/6.3/02)

6.3.1. Birimsel hizmetler

Birimde öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek hizmetleri nelerdir?

Her öğrencimiz için akademik danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanı belirlenir ve öğrencinin eğitimi süresince akademik danışmanlık desteği verilir.  (KIDR/C/6.3/04)

6.4. Özel öğrenciler

Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler;

Birimimizde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için çeşitli yönetmelikler yönergeler hazırlanmış ve Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanmıştır, Örneğin; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü Yönergesi vb., https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/104435  (KIDR/C/6.4/08)Bunun yanısıra, üniversitemizde engelli öğrenciler için asansörler, engelli tuvaletleri, merdiven rampaları, uygun kaldırım ve uygun kapı girişleri bulunmaktadır.

6.5. Planlama

Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin planlama yöntemi;

Kısmi zamanlı çalışacak öğrenci talepleri ve yemek bursları dekanlık tarafından duyurulur ve ilgili komisyonlarca değerlendirilir. http://www.bilecik.edu.tr/Icerik/3901 (KIDR/C/6.5/02)

6.6. Bütçe dağılımı

Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımına karar verme yöntemi;

Bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda dekanlık tarafından gerçekleştirilir.