3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu

5.1. Özgeçmişler (Öğretim elemanları özgeçmişleri),

Kimya bölümü web sayfamızda öğretim elemanlarına ait özgeçmişler yer almaktadır.

http://w3.bilecik.edu.tr/kimya/fakultemiz/akademik-personel/   (KIDR/C/5.1/02)

5.2. Yetkinlikler,

Bölüm akademik kadromuzun bireysel uzmanlık alanlarına göre bölümde verilecek olan dersler paylaşılmakta ve programlar hazırlanmaktadır.

5.3. Mesleki gelişim,

Bölüm öğretim elemanlarımız yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel kongre ve sempozyumlara katılmaktadırlar. Ayrıca bölüm öğretim elemanlarımız gerekli izinleri aldıkları takdirde ortak çalışma yapmak ve mesleki gelişimlerini sürdürmek üzere yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler alarak farklı üniversitelerde kısa veya uzun dönemli araştırmalar yapabilmektedirler. Bölüm öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalarını yürüttüğü bir araştırma laboratuvarımız da bulunmaktadır. (KIDR/C/5.3/04-1)  (KIDR/C/5.3/04-2)

5.4. Eğitsel performanslar,

Bölüm öğretim elemanlarımız gerekli izinleri aldıkları takdirde ortak çalışma yapmak ve mesleki gelişimlerini sürdürmek üzere yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler alarak farklı üniversitelerde kısa veya uzun dönemli araştırmalar yapabilmekte ve eğitim alabilmektedirler. (KIDR/C/5.4/04-1)

5.5. Mesleki gelişim

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için sağlanan imkanlar;

Bölüm öğretim elemanlarımız yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel kongre ve sempozyumlara katılmaktadırlar. Ayrıca bölüm öğretim elemanlarımız gerekli izinleri aldıkları takdirde ortak çalışma yapmak ve mesleki gelişimlerini sürdürmek üzere yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler alarak farklı üniversitelerde kısa veya uzun dönemli araştırmalar yapabilmektedirler. Bölüm öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalarını yürüttüğü bir araştırma laboratuarımız da bulunmaktadır. (KIDR/C/5.5/04-1)  . (KIDR/C/5.5/04-2)

5.5.1. Güvence

Tüm öğretim üyelerinin katılımı için güvence yöntemleri;

Tüm öğretim elemanlarımız bu uygulamalardan yaralanmaktadır.

5.6. Ders görevlendirmeleri

Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma yöntemleri;

Bölüm akademik kadromuzun bireysel uzmanlık alanlarına göre bölümde verilecek olan dersler paylaşılmakta ve programlar hazırlanmaktadır. Ders paylaşımı ve programları ile ilgili alınan her karar Bölüm Akademik Kurulu’nda görüşülmekte imzalanarak resmi olarak karara bağlanmaktadır. (KIDR/C/5.6/05-1)

5.7. Eğiticilerin eğitimi

Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda günceleme yöntemleri;

Kimya ve kimya ile ilgili sanayi kollarındaki gelişmeler ve günümüz dünyasının ihtiyaçları takip edilerek bu gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerektiğinde güncelleme çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca öğretim elemanları alanları ile ilgili eğitimlere katılabilmektedir.

5.8. Ders verme (dış kaynaklı)

Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme yöntemleri;

İlgili yönetmelik hükümleri ile belirlenir, birime dışarıdan ders vermek amacı getirilmek istenen  öğretim elemanı talebi bölüm tarafından dekanlık ve rektörlük makamına iletilir. (KIDR/C/5.8/05-1)

5.8.1. İlan

Kuralları ilan etme yöntemi;

Resmi yazışmalar ile yapılır.