3.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

4.1. Kabul

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sistemi LYS sonuçlarına göre öğrenci alır. Ancak bölümümüze 2013/2014 eğitim öğretim yılından itibaren LYS sonucuna göre yerleştirme yapılmamıştır. 

4.1.1. Birim, öğrenci kabullerinde kullanılan açık ve tutarlı kriterler;

ÖSYM tarafından belirlenir.

4.1.2. Öğrenci (kabul, gelişim, tanınma ve sertifikalar),

4.1.2.1. Kabul,

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sistemi LYS sonuçlarına göre öğrenci alır.

4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu),

Yeni öğrencilerin üniversiteyi ve bölümlerini tanımaları için ilgili birimlerce oryantasyon eğitimi verilebilmektedir. http://www.bilecik.edu.tr/Icerik/5248  (KIDR/C/4.1/02)

4.1.3.1. Mentörler

Bölüm mentörümüz bulunmamaktadır.

4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları),

Başarılı öğrencilerimize akademik ortalamalarına göre rektörlüğümüzce onur  veya yüksek onur belgeleri hazırlanmaktadır. (KIDR/C/4.1/10-1)

4.1.5. Danışmanlar (Akademik),

Araş. Gör. Dr. Şaban KESKİN (Tüm Öğrenciler) (KIDR/C/4.1/04)

4.1.6. Öğrenci hareketliliği,

Erasmus kapsamında Emre GÜNGÜR isimli öğrencimiz Polonya’ya gitmiştir.

(KIDR/C/4.1/04-2)

4.1.7. Diğer kabuller

Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, YÖS, ÇAP, yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler;

Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan öğrenci kabulleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139053 (KIDR/C/4.1/08)

4.2. Formal öğrenme

Birimde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler;

Öğrenci işleri bilgi sistemi üzerinden konrol edilir ve yönetilir.

4.3. İnformal öğrenme

Birimde önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler (yönerge, senato kararı vb.);

Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir. Diğer koşullar ise Üniversite Eğitim Öğretim Komisyonu ve Üniversite Senatosunda alınan kararlara göre düzenlenir.