3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

2.1.Güncelleme

Programı gözden geçirme ve güncelleme periyotları;

Her yeni eğitim ve öğretim yılı başında o akademik yıla ait ders programları hazırlanırken, program gözden geçirilmektedir.

2.2.Yöntemler

Programı gözden geçirme ve güncelleme yöntemleri;

Kimya ve ilgili sanayi kollarındaki gelişmeler ve günümüz dünyasının ihtiyaçları göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca devam eden Bologna sürecindeki  güncellemeler ve iç/dış paydaş memnuniyet anketleri göz önüne alınarak gerektiği takdirde program güncellemeleri gerçekleştirilmeye devam edecektir.

2.3.Paydaş katkıları

Program güncelleme çalışmalarına paydaş katkıları ve bunu tanımlayan süreç;

Program güncelleme çalışmaları için iç ve dış paydaşlar ile görüşme ve istişareler yapılmakta, iç ve dış paydaş memnuniyet anketleri oluşturulmakta ve bu şekilde program güncelleme çalışmalarına paydaşların katkısı sağlanmaktadır.

2.4.Güvenceler

Birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; Bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri Dosyalarındadır.

Devam eden Bologna süreci kapsamında güncellenmektedir.

Ders Bilgi paketleri, (Devam eden Bologna süreci kapsamında  aşağıda bulunan listedeki konular ile ilgili çalışmalar devam etmektedir).

http://bologna.bilecik.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=193&bot=388(KIDR/C/2.4/02)

 2.4.1. Bilgi formları (Ders),

2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders),

2.4.2.1. Uygulama çizelgesi,

2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi),

2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme),

2.4.2.4. Sınav dosyaları,

2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları,

2.4.2.6. Soruların çözümleri,

2.4.2.7. En yüksek-orta-en düşük cevap kağıdı fotokopisi,

2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları,

2.4.2.9. En iyi proje/uygulama,

2.4.2.10. Resmi not listesi,

2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları,

2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu,

2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi,

2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi,

2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve program çıktılarının sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler),

2.5.İzlemeler

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan mekanizmalar;

Devam etmekte olan Bologna süreci ile paydaşlara yapılmakta olan anket sonuçları, program çıktılarına ulaşılıp ulaşılamama konusunda öğretim elemanlarına fikir verecek ve görülen eksiklikler bu süreç içerisinde giderilecektir.  (KIDR/C/2.5/04-1)

2.6.İyileştirmeler

Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları;

İç ve dış paydaşlara uygulanan anket sonuçları, belirli bir zaman periyodunda değerlendirilerek (en az 3 yıl) iyileştirme çalışması yapılacaktır. Ancak bölümümüzde memnuniyet anketleri ilk defa 2018 yılı Eylül ayı içerisinde uygulanmıştır.

2.7.Bilgilendirmeler

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirme yöntemi;

İyileştirme ve değişiklik yapılması durumunda Bologna bilgi sayfası güncellenecek olup, gerekli duyurular bölüm internet sayfası üzerinden ilan edilecektir.

2.8.Akreditasyon destekleri

Akredite olmak isteyen programların üniversite tarafından desteklenme yöntemi;

Bölümümüzde henüz bir akreditasyon çalışması bulunmamaktadır.