5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme

6.1. Etkinlik paylaşımı

Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemi;

Bölümümüzde düzenlenecek olan, tüm bilimsel etkinlikler, bölüm ve üniversite web sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca gerekli kişi ve kuruluşlarla da temasa geçilecektir.

6.2.Güvence

Birimin, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına alma yöntemi;

Bölümde gerçekleştirilen tüm bilimsel faaliyetler, akademik personellerin özgeçmişleri aracılığı ile bölüm web sayfasında sürekli güncellenmektedir. Kurumsal web sayfaları birimlerin, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına alır,

6.3. Liderlik ölçümleri

Birim yöneticileri için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik geliştirme uygulamaları;

İlgili yönetmelikler çerçevesinde belirlenir.

 6.4. Şeffaflık politikaları

Birimin hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politika ve uygulamalar;

Web sayfamızda tüm çalışmalarımız kamuoyunun dikkatine sunulmuştur.

 

5. Kamuoyunu Bilgilendirme;

5.1.Kamuoyu paylaşımı

Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme

faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemi;

Kurumsal Web sayfaları ve KYS gereğince tüm bilgilendirmeler açık bir şekilde yapılır.