5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi;

4.1. Tedarik kriterleri

Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik kriterleri;

4734 sayılı kamu ihale kanunu ile tedarik süreci gerçekleştirilir,

4.2. Tedarik güvencesi

Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence

altına alma yöntemi;

İlgili kanunlara göre yapılmakta ve rektörlük tarafından yürütülmektedir.