5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi

3.1. Bilgi yönetimi

Birimin her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere kullandığı bilgi yönetim sistemi işletilme yöntemi;

Kurum bilgi yönetim sistemi ve birim stratejik planı ile sağlanır. Sistem erişilebilir, şeffaf ve kullanım kolaylığına sahiptir. Ayrıca, Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS): Üniversitemizin akademik birimleri ve öğrencileri tarafından kullanılan, kurumun ilgili mevzuatını ve şartlarını yerine getiren, iş akışlarını yerine getiren, web tabanlı, ders, yarıyıl veya yıl geçme kuralları ile donatılmış bir yazılımdır (https://obs.bilecik.edu.tr/). (KIDR/E/3.1/02-1)

Personel Bilgi Sistemi(PVS): Üniversitemiz kadrosunda bulunan tüm akademik ve idari personeli kapsayan ve ilgili verileri destekleyen bir sistemdir (http://pvs.bilecik.edu.tr/). (KIDR/E/3.1/02-2)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS): Kurumumuzun iç mevzuatına ve prosedürlerine uygun olarak belgelerin güvenli bir ortamda kayıt altına alınmasını, üretilmesini sevk ve idare edilmesini, arşivlenmesini ve raporlanmasını sağlayan yazılım sistemidir (http://ebys.bilecik.edu.tr/) ile bilgiler yönetilir (KIDR/E/3.1/02-3)

3.2.Performans göstergeleri

Birimin izlemesi gereken anahtar performans gösterge değerleri toplama ve paylaşma yöntemi;

Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler, kitaplar, proje sonuç raporları, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bildirilere ait bilgiler akademik personeller tarafından özgeçmişlerinde güncellenmektedir.  http://w3.bilecik.edu.tr/kimya/fakultemiz/akademik-personel/ (KIDR/E/3.2/02)

3.2.1. Desteklemeler

Bilgi Yönetim Sistemi’nin Birimi destekleme yöntemi;

Rektörlük tarafından yürütülmektedir.

3.3.Süreç destekleri

Birimde kullanılan bilgi sistemi, başta kalite yönetim süreçleri olmak üzere diğer

tüm süreçleri destekleme yöntemi;

Rektörlük tarafından yürütülmektedir.

3.4. Veri toplama

Birimsel iç ve dış değerlendirme surecine yönelik bilgilerin planlama ve ilan sıklığı;

Birimimiz henüz iç ve dış değerlendirmeye tabi tutulmamıştır.

3.5. Güvenlik ve gizlilik

Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği ve güvenilirliği sağlama ve güvence altına

alma yöntemi;

Verilerin güvenlik ve gizlilik yönetimi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

3.6. Birim hafızası

Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için geliştirdiği uygulamalar;

Bütün çıktılar yönetmelikler çerçevesinde yasal süreleri içinde Bilgi İşlem Daire  Başkanlığı bünyesinde geliştirilen yazılımlar ile güvence altına alınır ve muhafaza edilir.