5.2. Kaynakların Yönetimi

2.1. Etkililik

İnsan kaynakları yönetimi ve etkinlik düzeyi;

  • Kurum, Kaysis belgelerinde gerekli dokümanlara sahiptir,
  • Kalite Koordinatörlüğü web sayfalarında bilgileri yer alır

2.2. Etkinlik

Birim, işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe sahip olmasını güvence altına alma yöntemi;

İlgili kanun ve yönetmelikler ile

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30923982/Bilecik+%C5%9Eeyh+Edebali+%C3%9Cniversitesi+-+07.04.2017.pdf/25109b39-8c6c-4049-8b77-5b3d9b2bb5c4 (KIDR/E/2.2/08)

2.3. Liyakat

İdari ve destek kısımlarında görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlayan tanımlı süreçler;

Her pozisyon için görev tanımları belirlenmiş, iş akış süreçleri tanımlanmıştır. http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/yonetim-2/gorev-tanimlari/ (KIDR/E/2.3/02)

2.4. Finansal yönetim

Mali kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi;

Kurumumuzda mali kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi Rektörlük tarafından planlanmakta ve strateji geliştirme daire başkanlığınca yönetilmektedir.

2.5. Kaynakların yönetimi

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi;

  • 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı karar ile 18/01/2007 tarihli 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 44. Maddesine göre hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında idari birimler tarafından gerçekleştirilmektedir.
  • Kaysis belgelerinde taşınır giriş çıkış işlemleri ile sağlanır. (KIDR/E/2.5/08)