5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

  1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı;

1.1.Yönetim sistemi

Birimin, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

dâhil olmak üzere yönetim ve idari sistemi yönetme usulü;

Kurum hiyerarşik bir yapılanma ile yönetilmektedir. 2017 yılı faaliyet raporu 10. Sayfasında Hiyerarşik yapılanma yer almıştır.

http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/03/2017-Y%C4%B1l%C4%B1-Faaliyet-Raporu-g%C3%BCncelle.pdf (KIDR/E/1.1/02)

1.2. İç kontrol eylem planı

İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütme

yöntemi;

Kurum, iç kontrol standartlarına uyum eylem planı uygular,Kalite Koordinatörlüğü web sayfalarında bilgileri yer alır.http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/ (KIDR/E/1.2/02)

1.3. Yetki dağılımı

Sizce, vakıf yükseköğretim Kurumlarında Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulu

(Senato) arasında yetki dağılımı nasıldır ve akademik ve idari konulardaki yetki

kullanma ve karar alma dengesi nasıl gözetilmektedir.;