4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

4.1.Performans

Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkililik düzeyi/performans ölçme ve değerlendirme yöntemi;

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ait veriler bölüm öğretim elemanlarının internet sayfalarında ve YÖKSİS sisteminde yer almaktadır.

http://w3.bilecik.edu.tr/kimya/fakultemiz/akademik-personel/ (KIDR/D/4.1/02)

4.2. Yayımlar

Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirme sonuçlarını yayımlama yöntemi;

Üniversitemiz adresli bilimsel çalışmalar, üniversitemizin ülke ve dünya çapında sıralamasında kullanılmaktadır. http://www.bilecik.edu.tr/Icerik/4209 (KIDR/D/4.2/02)

4.3.Ranking yöntemi

Birimin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısını ölçme yöntemi;

Üniversitemiz adresli bilimsel çalışmalar, üniversitemizin ülke ve dünya çapında sıralamasında kullanılmaktadır. http://www.bilecik.edu.tr/Icerik/4209 (KIDR/D/4.3/02)

4.4.Ranking derecesi

Birim, bölge, ülke ve dünya ekonomisine nasıl ve hangi düzeyde katkı sağlamakta

(Ranking sistemleri-QS, Times HigherEducation URAP vb.);

Üniversitemiz adresli bilimsel çalışmalar, üniversitemizin ülke ve dünya çapında sıralamasında kullanılmaktadır. http://www.bilecik.edu.tr/Icerik/4209 (KIDR/D/4.4/02)