4.3. Araştırma Kadrosu

3.1. Yetkinlikler

  • Birimde araştırma kadrosunun araştırma yetkinlikleri ve bu yetkinlikler bazında beklenen seviyelerinin tanımlama yöntemleri; Öğretim üyeliğine atama ve yükseltmelerde 2547 Sayılı yasanın ilgili maddelerinde tanımlanan koşullara ilave olarak “BŞEÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri” ile tanımlanmış akademik faaliyetlerden kazanılan puanlar esas alınarak akademik personelin yetkinliği bu ilkeler çerçevesinde güvence altına alınmıştır,
  • Akademik performansını yükseltmek için “BŞEÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri” revize edilmiştir,
  • Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılma

3.2. Yetkinlik ölçümleri

Araştırma kadrosunun yetkinlikleri başarma düzeyleri için ölçme yöntemleri;

  • Öğretim üyelerinin yaptıkları bilimsel çalışmalar her yıl şubat ayına kadar bir önceki eğitim-öğretim yılı için yıllık fakülte faaliyet raporları ve teşvik sistemi ile takip edilir,
  • Araştırma kadrosunun etkinliğinin geliştirilmesi için uluslararası üniversiteler ile işbirliği yapılıp araştırmacıların bu Birimde kendilerini geliştirmeleri sağlanır,
  • Yıl içerisinde yapılan proje, özgün yayın, kitap vb. yayınlar, patent, tebliğ sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurulur,
  • Yayın, sunum ve projeler üzerinden araştırma kadrosunun yetkinliği ölçülür ve değerlendirilir.

3.3. Olanaklar ve destekler

Araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için sunulan olanaklar,imkânlar ve destekler; Bölüm araştırma kaynakları,

3.3.1. Fiziksel, teknolojik ve finansman

Kimya Bölümümüzde fiziksel alt yapıyı oluşturan mevcut Genel Kimya ve Araştırma Laboratuarımızın her biri 152 m2 den oluşmaktadır. Aynı anda 30 öğrencinin birlikte çalışmasına imkân vermektedir. Bunun yanı sıra Kimya Bölümü’ne ait 12 m2’lik cihaz odasının yanı sıra 51 m2’lik kimyasal ve cam malzeme deposu bulunmaktadır. (KIDR/D/3.3/01)

Kimya bölümümüzde teknolojik alt yapıyı oluşturan temel cihazlar ise

1 adet Exstar SII 7200 marka TGA-DTA Termal Analiz Cihazı

1 adet Perkin Elmer LR 64912C marka FT-IR Spektrometre

1 adet Perkin ElmerPinAacle 900 F Marka Atomik Absorpsiyon Spektrometre

1 adet Aigelent Technologies 7890A Marka Gaz Kromatografi Cihazı

1 adet PG Instruments T-80 Mor Ötesi Spektrometre

1 adet Cem-MARS marka Mikrodalga Sentez ve Yakma Sistemi

1 adet HeidolphHeizbadHei-Vap marka Eveporatör

1 adet Daihan DH WOV 20 marka Vakumlu Etüv

1 adet Memmert UNB-500 Kalıp Kurutma Fırın Etüv

1 adet Protherm PTF marka Tüp Fırını

2 adet Abba JK-Arm marka Refraktometre

2 adet ShangaiJincleScientific JK-DP-4 marka Polariskop

2 adet Stuart SMP-30 marka Erime Noktası Tayin Cihazı

2 adet Memmert WNB, 1 adet JSR-13C marka, 1 adet Nüve NB20 marka, 1 adet Thermal J11540 KD marka Su Banyosu

1 adet MpMinipure Basic M marka ReverseOsmosis Sistemi

2 adet Scotsman AF80 marka Buz Makinesi

1 adet Nüve NF400 marka Santrifüj

1 adet Hanna EC-215 marka Su Numune Alma Cihazı

1 adet GFL 2002 marka Su Damıtma Distilasyon Cihazı

1 adet BNT-650 SW56CK marka Saf Su Cihazı için Ön Arıtma Sistemi

3 adet Headlab marka Çeker Ocak

1 adet Wise-Clean WUC-A03H marka Ultrasonik Temizleme Cihazı

1 adet Termal G11540SD marka, 1 adet Nüve FN120 marka Etüv

1 adet Thermo Orion 3 Star marka, 1 adet Jenco 3173 marka masa üstü Kondüktometre

1 adet Nüve MF 110 marka, 1 adet Protherm PLF110 marka Kül Fırını

1 adet Heidolph RZR 2041 marka, 1 adet MTOPS MS 3040 marka Mekanik Karıştırıcı

1 adet Therm WHM 12013 marka Isıtıcı Ceket

1 adet Heidolph marka Komple Basınç Ölçme Cihazı

1 adet Hanna H1221 marka, 1 adet Thermo Orion 3Star marka, 1 adet Jenway 3510 marka pH metre

1 adet Shimadzu AUX 320 marka, 1 adet Denver Instruments TP-124 marka, 1 adet Shimadzu UW-620H marka, 1 adet MettlerToledo ML 3002E marka Hassas Terazi

1 adet Heidolph marka ve 1 adet Edwards RV-12 marka Vakum Pompası

2 adet Stuart CC-162 marka, 1 adet Vepl-are marka, 4 adet IKA RH Basic-2 marka Manyetik Karıştırıcı

3.3.2. Laboratuvarlar,

Kimya Bölümümüzde fiziksel alt yapıyı oluşturan mevcut Genel Kimya ve Araştırma Laboratuarımızın her biri 152 m2 den oluşmaktadır. (KIDR/D/3.3/01)

3.3.3. Projeler,

Kurumsal destekler

3.3.4. Etik kural destekleri,

Kurumsal destekler

3.3.5. Ölçme-değerlendirme

Destek ve imkânların yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçlarını değerlendirme

yöntemi;

Araştırma alt yapısının sürdürülebilirliği BAP birimi aracılığıyla, AB, SANTEZ ve TÜBİTAK projelerine ek bütçe verilerek uygulanan teşvik ile güvence altına alınır. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958 (KIDR/D/3.3/08)

3.4. Teşvikler

Araştırma kadrosunun; araştırma, teknoloji geliştirme veya sanat faaliyetlerini teşvik etme yöntemi;

Kongre, sempozyum, araştırma ve eğitim çalışmalarına katılacak öğretim elemanlarına yönetmelikler çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı izinler verilmektedir. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898 (KIDR/D/3.4/08)

3.4.1. Karar yöntemleri

Teşvik için karar verme yöntemleri;

Yönetmelik ve yönergeler esas alınmaktadır.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778 (KIDR/D/3.4/02-1)

3.4.2. Teşvik ölçümleri

Teşviklerin yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçları değerlendirme yöntemi;

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bilimsel çalışmalar yurt içi ve yurt dışında basılan bilimsel dergilerde yayınlanmakta ayrıca düzenlenen bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulmaktadır. Tüm bu veriler bölüm öğretim elemanlarının internet sayfalarında ve YÖKSİS sisteminde yer almaktadır. http://w3.bilecik.edu.tr/kimya/fakultemiz/akademik-personel/ (KIDR/D/3.4/02-2)