4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

1.1. Araştırma stratejisi

Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri ve bunlar doğrultusunda izlediği araştırma politikaları; Araştırma stratejisi ve hedefler,

1.1.1. Ar-Ge politikası,

Birimimizde çeşitli ulusal ve uluslararası proje faaliyetleri yürüterek  Kimya alanında başarılı ve yenilikçi çalışmalar gerçekleştirmek.

1.1.2. Ar-Ge stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu),

Ülkemizin ve şehrimizin kalkınabilmesi için kimya alanında başarılı çalışmaların yürütülebilmesi Ar-Ge stratejimizin temelidir.

1.1.3. Araştırma fırsatları,

Birimimizde ilgili öğretim elemanlarının çalışmalarını ve projelerini yürütebilecekleri araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca mevcut laboratuarlardaki cihaz ve kimyasalların öğretim elemanları tarafından yürütülen projeler aracılığı ile güncelleştirilmeleri de devam etmektedir.

1.1.4. Öncelikli alanlar,

Kimya ile ilişkili öncelikli alanlarda (su arıtım teknolojileri, yeni organik/inorganik moleküllerin sentezleri vb) konularda araştırmalar gerçekleştirilmektedir. (KIDR/D/1.1/10)

1.1.5. Ortak araştırma faaliyetleri,

Bölümümüz öğretim elemanları kurum içi ve diğer üniversiteler ile  ayrıca çeşitli kurumlar ile ortak çalışmalar ve projeler önermekte ve yürütmektedirler. (KIDR/D/1.1/04)

1.1.6. Araştırma platformları,

Üniversitemizin erişim  hakkını aldığı çeşitli bilimsel veri tabanları, http://w3.bilecik.edu.tr/kutuphane/veritabanlari/abone-veritabanlari/ (KIDR/D/1.1/02-1)

1.1.7. Etik değerler,

Üniversitemizde Etik değerler etik kurullarınca ilgili yönetmeliklere göre yönetilmektedir.  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58798?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (KIDR/D/1.1/08)

1.1.8. Araştırma çıktıları,

Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler, kitaplar, proje sonuç raporları, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bildirilere ait bilgiler akademik personeller tarafından özgeçmişlerinde güncellenmektedir.  http://w3.bilecik.edu.tr/kimya/fakultemiz/akademik-personel/ (KIDR/D/1.1/02-2)

1.2. Bütünleşik Politikalar

Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştirildiği alanlar ve bu alanlarda izlenen politikalar;

Araştırma-geliştirme stratejimiz bölüm stratejik planımız ve eğitim öğretim politikamız ile uyumludur.

1.3. Katkısal politikalar

Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştirildiği alanlar ve buralarda izlenen politikalar;

Bölümümüzde, kimya ile ilgili kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda araştırma-geliştirme faaliyetleri yapılabilir.

1.4. Kalkınma hedefleri

Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerinin birimin araştırma ve geliştirme stratejilerine etkisi;

Bölüm öğretim elemanları, ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen öncelikli alanlara uygun projeler önermektedir.

1.5. Kültürel katkılar

Birimde yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkısının ölçülme ve teşvik edilme yöntemi;

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kimyager ünvanı ile farklı kimya sektörlerinde çalışmaktadır ve ülkemizin ekonomik gelişmişliğine katkıda bulunmaktadır.