2.3. Paydaş Katılımı

3.1. Paydaş analizi

Bölümde eğitim öğretimlerine devam etmekte olan öğrencilerimiz, bölüm akademik personelimiz iç paydaşlarımızı oluşturmaktadır ve devam eden Bologna süreci kapsamında paydaş analizleri yapılmaktadır. (KIDR/B/3.1/03-1)

3.2. Paydaş katılımı

Karar alma ve iyileştirme süreçlerine bölüm akademik kurulu toplantıları vasıtası ile tüm öğretim üyelerimiz katılmaktadır. (KIDR/B/3.2/05-1)

 3.3. İç Paydaş bilgilendirme

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşların bilgilendirilme yöntemi;

 • Toplantılar ve yüz yüze görüşmeler (KIDR/B/3.3/06)
 • Sözlü ve yazılı duyurular (KIDR/B/3.3/06)
 • Bölüm web sayfası üzerinden yapılan duyuru ve ilanlar (KIDR/B/3.3/02)
 • EBYS üzerinden bölüm akademik personeli ile evrak paylaşımı (KIDR/B/3.3/04)
 • Multimedya araçları kullanılır. (KIDR/B/3.3/10)

 

3.4. İç Paydaş geri bildirimi

Birimde iç paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri bildirim mekanizmaları;

 • Yüz yüze yapılan görüşmeler (KIDR/B/3.4/06)
 • Bölüm akademik kurulu toplantıları (KIDR/B/3.4/05)
 • Memnuniyet anketleri (devam eden Bologna süreci kapsamında) (KIDR/B/3.4/03)

3.5. Dış paydaş

Birim dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı (koşullar, ortamlar ve mekanizmalar);

Kimya bölümü mezunları, Kimya ve ilgili sanayi iş kolları ve işverenleri dış paydaşlarımızı oluşturmaktadır. Mezunlarımız ve mezunlarımızın istihdam edildiği/istihdam edilebilecekleri iş kolları ve iş verenleri ile yapılmakta olan anketler dış paydaşlarımızın görüşlerini almakta ve bölüm iyileştirme süreçlerine katılımlarını sağlamakta kullanılmaktadır. (KIDR/B/3.5/03-1) (KIDR/B/3.5/03-2)

3.6. Dış Paydaş bilgilendirme

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşların bilgilendirme yöntemi;

 • Yüz yüze görüşmeler (KIDR/B/3.6/06)
 • Sözlü ve yazılı duyurular (KIDR/B/3.6/06)
 • Multimedya araçları (KIDR/B/3.6/10)

3.7. Dış Paydaş geri bildirim

Birimde dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri bildirim mekanizmaları;

Memnuniyet ve iyileştirme anketleri (KIDR/B/3.7/03-1) (KIDR/B/3.7/03-2)

3.8. Dış Paydaş katılımı

Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların katılımını sağlama yöntemi;

Yüz yüze görüşmeler ve memnuniyet ve iyileştirme anketleri (KIDR/B/3.8/06) (KIDR/B/3.8/03-1) (KIDR/B/3.8/03-2)

3.9. Mezunlar

Mezunlarla ilişkilerin yönetilmesi amacıyla geçerli olan yaklaşım, süreç ve sistemler ve elde edilen geri bildirimlerin tüm süreçlerde kullanılma yöntemleri;

Üniversitemiz bünyesinde  mezun bilgi sistemi oluşturulma aşamasındadır.

3.10. Öğrenci katılımları

Karar alma süreçlerine öğrenci katılımını düzenleyen ortam, araç ve mekanizmalar;

Öğrencilerden gelen yazılı talep dilekçeleri ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders kayıt danışmanlarına dersi yürüten öğretim elemanına iletilen talepler, bölüm kurulunda değerlendirilmektedir. (KIDR/B/3.10/04-1)

3.11. Dış katkılar

Bölüm gelişimine ve sürdürülebilirliğine yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar vb., katkıları;

TÜBİTAK, BEBKA Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb kurumlar. ve kurumlardan alınan projeler. (KIDR/B/3.11/04-1)