2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri

Kalite Yönetim Sistemi

2.1. Periyodik yönetim süreçleri

Bologna süreci kapsamında yapılan anketlerin değerlendirme sonucuna göre, belirli dönemlerde, eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve gerektiğinde iyileştirme çalışmalarının yapılması.

2.2. Gruplar

Kalite komisyonu yansıra, birime özgü kalite odaklı komisyon/danışma grupları;  Bölüm Kurulu

2.3. İlişkiler

Birimde Kalite Yönetiminden sorumlu kişi/kişiler Kalite Komisyonu ile ilişkilendirilme yöntemi;

Bölüm kalite yönetimi sorumlusu; Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Kurulu üyesidir. (KIDR/B/2.3/04-1)

2.4. Temsil

Birimde Kalite Yönetimi çalışmalarına tüm paydaşların katılımı/temsiliyeti;

2.5. Değerlendirmeler

Birimin geçmişten bugüne kadar geçirmiş olduğu ve devam eden dış değerlendirmeler, program ve laboratuvar akreditasyonları, sistem standartları deneyimleri ve bu deneyimlerden öğrenimleri ve kazanımları;

Kimya bölümü henüz iç ve dış değerlendirmeye tabi tutulmamıştır.

2.6. Kalite kültürü

Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için yapılanlar;

Bölüm akademik personeli tarafından proje çalışmalarının yürütülmesi, ulusal ve uluslar arası bilimsel yayınların hazırlanması ve yayınlanması, bölüm akademik personelinin yurt içi ve yurt dışı kongre, sempozyum ve çalıştaylara katılması ve alanı ile ilgili kitap bölümlerinin çevrilmesi/yazılmasına teşvik edilmektedir.

2.7. Ortak hedefler

Birim lideri, amaç ve hedefler doğrultusunda çalışanların hedef  birliğini sağlama yöntemi;

Bölümün amaç ve hedefleri doğrultusunda alınması gereken kararlar tüm bölüm öğretim üyelerinin katıldığı bölüm akademik kurulunda görüşülmekte ve akademik kurul kararları ile kayıt altına alınmaktadır. (KIDR/B/2.7/05-1)

2.8. PUKO (eğitim-öğretim)

Eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi;

Çalışmalar sürdürülüyor.

2.9. PUKO (Ar-Ge)

Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi;

Çalışmalar sürdürülüyor.

2.10. PUKO (Toplumsal)

Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi;

Çalışmalar sürdürülüyor.

2.11. PUKO (Yönetsel)

Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi;

Çalışmalar sürdürülüyor.