1.6. Organizasyon Şeması

Üniversitemiz bünyesinde öğretim elemanlarına Ar-Ge faaliyeti kapsamında hizmet sunan ve destek veren Merkezi Araştırma Laboratuarı yer almaktadır. Bunun yanısıra bölümümüzde bölüm öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yararlandığı iki adet laboratuvar ve bir adet cihaz odası Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca üniversite bünyesinde bulunan Teknopark ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir.