1.4. Eğitim-Öğretim

4.1. Stratejik plan,

 Bölümümüzün stratejik planları kapsamında yapılan/ yapılacak eylemler:

 • Kimya Bölümünün tekrar açılarak öğrenci alımının başlanması
 • Kimya alanındaki nitelikli araştırmacıların bölüm bünyesine kazandırılması ve bölüm akademik personel sayısının arttırılması
 • Kimya Bölümüne üst sıralardan öğrenci alabilmek için tanıtım faaliyetlerinde bulunmak
 • Öncelikle bölgenin sanayi kuruluşları ve kamu kurumları ile iş birliği yaparak gereksinim duyulan alanlarda danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, ARGE temelli projeler hazırlamak ve yürütmek
 • Öğrencilerimizin lisans tezlerini (bitirme ödevlerini) ve zorunlu stajlarını, ülkemiz sanayi ve eğitim kurumlarının ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmek
 • Akreditasyon için alt yapının oluşturulması ve bu kapsamda gerekli kriterleri sağlamak
 • Bölüm personelimizi Avrupa Birliği Projeleri yazmaya teşvik etmek, bu kapsamda eksikliklerin giderilmesi için gereken düzenlemelerin yapılması
 • Öğrencilerimizi yurtdışı eğitim ve staj değişim programlarına katılmaya teşvik etmek, bu kapsamda yurtdışı kuruluşlarla ikili işbirliklerinin/bağlantıların (ERASMUS gibi) oluşturulması
 • Mezuniyet sonrası öğrencilerimize kariyer planlamada yardımcı olacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için alt yapı oluşturulması
 • Kimya alanına özgü ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve çalıştay düzenlemek için altyapı oluşturmak

4.2. Misyon,

Kimya Bölümün misyonu, kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır.

4.3. Vizyon,

Sadece yurt içinde değil, uluslararası platformlarda da hiçbir konuda kaliteden ödün vermeyen, yüksek nitelikli-ilkeli öğretim üyesi kadrosuna ve çağdaş altyapı ve donanımlara sahip olmak, bu olanaklarla üstün nitelikli ve her platformda rekabete açık iddialı öğrenciler yetiştirmek ve mezunlarını en çok tercih edilenler grubunda en üst sıraya yerleştirmek.Kimya dalında ülkemizin ve dünyanın önemli sorunlarına yönelik araştırma konularına ağırlık vermek, ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim, öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan uluslararası akredite kuruluşlarınca akredite edilebilecek bir bölüm olmaktır.

Modern koşullarda ileri teknolojik düzeyde temel ve uygulamalı araştırmaları yürütebilecek, bilimsel ve teknolojik sorunları bağımsız olarak çözebilecek kimyagerler yetiştiren kimya bölümü, öğrencilerine, doğal ve yapay malzemelerin bileşimini, yapısını özelliklerini ve değişimlerini anlama ve kavrama yeteneğini kazandırmaktadır. Bölümdeki temel dersler öğrencilere geniş bir bakış açısı sağlamaktadır.

4.4. Değerler,

 • Güvenilirlik, dürüstlük ve adalet
 • Bilimsellik
 • Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite
 • Çevreye duyarlılık
 • Sürdürülebilirlik

4.5. Hedefler,

 • Temel kimya bilgisinin yanı sıra kimya ve ilgili laboratuarlarında temel çalışma becerisine sahip olan kimyagerler yetiştirmek
 • Edindiği bilgi ve becerilerini başkalarına aktarabilen, güncel araştırma ve teknolojileri kullanarak etik ilkeler çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapabilen kimyagerler yetiştirmek,
 • Kimya laboratuarlarında bulunabilecek temel cihazları ve modern analiz cihazlarını kullanabilecek, günümüz bilgisayar ve bilgi teknolojilerine sahip olan kimyagerler yetiştirmek,
 • Kimya ile ilgili üretim veya araştırma-geliştirme yapan veya faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışan veya yönetici olarak görev alabilecek kimya lisans mezunu kimyagerler yetiştirmek
 • Bölüme ulusal ve uluslar arası (TÜBİTAK, BEBKA, Avrupa Birliği projeleri gibi) proje gelirlerinin sağlanarak mevcut laboratuarların geliştirilmesi,
 • Endüstri ve sanayi kuruluşları ile ortak proje imkânlarının sağlanması