1.2. Tarihsel Gelişim

1.2. Tarihsel gelişimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.05.2007 tarihli 5662 Sayılı Kanunun Ek Madde-81 No’lu kararı ile kurulmuştur. Bölüme, 2009/2010 Eğitim ve Öğretim yılında, normal öğrenim programına 30 öğrenci alınarak eğitime başlanmıştır. 2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılında ise normal öğrenim ve ikinci öğrenim programlarına 40’ar öğrenci alınmıştır. Az sayıda öğrencinin bölümümüze yerleşmesinden dolayı, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ikinci öğrenim, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ise normal öğrenime öğrenci alımı durdurulmuştur. Ancak, 2015-2016 yılından itibaren sağlık alanından lisans tamamlama programı ile bölümümüze öğrenci alınmıştır. Bunun yanı sıra bölümümüz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Kimya ve ilgili servis derslerini yürütmektedir.
2018-2019 öğretim yılı itibari ile 41 öğrenci ve 6 akademik personel (1 Doç. Dr., 3 Dr.Öğr. Üye. ve 2 Arş Gör. Dr) ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

1.2.1 Eğitim-Öğretim
Örgün eğitim verilen bölümümüzde normal öğretim programı bulunmaktadır. Öğrenim dili Türkçe’dir. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma ve geliştirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.

1.2.2. Program yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri),
Kimya Bölümü mezunları;
• Alanında edindiği bilgi ve deneyimlerle dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip ederek ulusal veya uluslararası üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarında araştırma-geliştirme çalışmalarını yapabilme becerisine sahip olmak
• Fen Bilimleri ve Kimya dalları ile ilgili konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip olma; uygulamalı araştırma projeleri geliştirebilme becerisine sahip olmak
• Kimya uygulama alanında gerekli metod ve teknikleri uygulayabilmek, ilgili cihazları etkin olarak kullanabilme becerisi; alanıyla ilgili bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olmak
• Bireysel çalışma becerisi, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasına yatkın olmak
• Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
• Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek
• Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olmak
• Bilgiye erişebilme ve veri tabanlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
• Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
• Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilmek
• Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli olmak
• Çağın sorunlarının farkında olmak
• Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olma “Yetkinliklerine” sahiptir.

1.2.3. Programların yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktıları,
Kimya Bölümü mezunları
• Alanında edindiği bilgi ve deneyimlerle dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip ederek ulusal veya uluslararası üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarında araştırma-geliştirme çalışmalarını yapabilme becerisine sahiptir.
• Fen Bilimleri ve Kimya dalları ile ilgili konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip olma; uygulamalı araştırma projeleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
• Kimya uygulama alanında gerekli metod ve teknikleri uygulayabilmek, ilgili cihazları etkin olarak kullanabilme becerisi; alanıyla ilgili bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
• Bireysel çalışma becerisi, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasına yatkındır.
• Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmektedir.
• Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmektedir.
• Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahiptir.
• Bilgiye erişebilme ve veri tabanlarını kullanabilme becerisine sahiptir.
• Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
• Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilmektedir.
• Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli olmak
• Çağın sorunlarının farkındadır.
• Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal ve bilimsel etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahiptir.

1.2.4. Araştırma ve Geliştirme
Araştırma geliştirme stratejimiz doğrultusunda lisansüstü eğitim programlarımız ile birlikte bölüm araştırma laboratuvarlarımızla araştırma alt yapısının güçlendirilmesine önem verilmekte ve bu alt yapıyı destekleyecek kaynakları geliştirmeyi hedeflemektedir.

1.2.5. Yönetim
Kimya Bölüm Başkanlığı : Dr. Öğr. Üye. Hülya SİLAH

1.2.6. Paydaşlar
Kimya bölümünün iç paydaşlarını öğrencilerimiz, akademik personelimiz oluştururken dış paydaşlarımızı mezunlarımız, Kimya ve ilgili sanayi kolları ve işverenleri, Araştırma-geliştirme Kurumları (TÜBİTAK, BEBKA; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) oluşturmaktadır.

1.2.7. Öğrenci temsilcisi,
Bölümümüzde öğrenci temsilcisi bulunmamaktadır.

1.2.8.Uluslararası öğrenci temsilcisi,
Uluslararası öğrenci temsilcisi bulunmamaktadır.
1.2.9. Kurullar & Komisyonlar
Bölümümüzde yer alan kurul ve komisyonlar

Akademik Kurul
Dr. Öğr. Üye. Hülya SİLAH
Doç. Dr. Bilge EREN
Dr. Öğr. Üye. Sedat TÜRE
Dr. Öğr. Üye. Zerrin PAT

Staj Komisyonu (KIDR/A/1.5/04-1)
Dr. Öğr. Üye. Hülya SİLAH
Doç. Dr. Bilge EREN
Dr. Öğr. Üye. Zerrin PAT

İntibak Komisyonu (KIDR/A/1.5/04-2)
Dr. Öğr. Üye. Zerrin PAT
Arş. Gör. Dr. Şaban KESKİN
Arş. Gör. Dr. Gökhan SEVİNÇ

Kalite Kurulu Üyesi (KIDR/A/1.5/04-3)
Dr. Öğr. Üye. Hülya SİLAH

Erasmus Koordinatorü (KIDR/A/1.5/04-4)
Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE
Erasmus Koordinator Yardımcısı (KIDR/A/1.5/04-4)
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT

Farabi Koordinatörü (KIDR/A/1.5/04-4)
Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE
Farabi Koordinatör Yardımcısı (KIDR/A/1.5/04-4)
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT

Mevlana Koordinatörü (KIDR/A/1.5/04-4)
Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE

Mevlana Koordinatör Yardımcısı (KIDR/A/1.5/04-4)

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT

1.2.10. Akademik personel,
Dr. Öğr. Üye. Hülya SİLAH
Doç. Dr. Bilge EREN (13/b-4 ile görevlendirilmiş)
Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT
Arş. Gör. Dr. Şaban KESKİN
Arş. Gör. Dr. Gökhan SEVİNÇ

1.2.11. İdari personel,
Bilg. İşl. Doğan DERELİ (Fakülte Dekanlığı bünyesinde-Bölüm Sekreteri)
1.2.12. Dış paydaşlar,
Bölüm mezunları, Kimya ve kimya ile ilgili sanayi kolları ve işverenleri, Araştırma-geliştirme Kurumları (TÜBİTAK, BEBKA; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb.)

1.2.13.Belgeler
Bölüm sekreterliğinde muhafaza edilir.

1.2.14. Anketler
Öğrenci memnuniyet anketleri (KIDR/A/1.7/03-1)
Öğretim üyesi memnuniyet anketleri (KIDR/A/1.7/03-2)
İşveren anketleri (KIDR/A/1.7/03-3)

1.2.15. Servisler
Kurum tarafından yürütülmektedir. Web adresi aşağıda verilmektedir.

https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx (KIDR/A/1.8/02-1)

1.2.16. Öğrenci bilgi sistemi
Kurum tarafından yürütülür.
https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx

1.2.17. Yasa ve yönetmelikler
Kurum tarafından yürütülür. http://www.bilecik.edu.tr/Icerik/3809  (KIDR/A/1.8/02-2)
1.2.18. İş Analizleri
Kurum tarafından hazırlanmıştır.

1.2.19. Görev tanımları
Kurum tarafından hazırlanmıştır.

1.2.20. İş akış süreçleri
Kurum tarafından hazırlanmıştır