Güz Dönemi Yüksek Lisans Arasınav Programı

KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ARA SINAV PROGRAMI TABLOSU
Öğretim Elemanı Ders Kodu Ders Adı Tarih Saat Sınav Yeri
Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR KIM5040 Bazı Biyomakromoleküllerin İzolasyon, Saflaştırma ve Karakterizasyon Teknikleri 15.11.2022 10:00 Öğretim Üyesi Odası
Prof. Dr. Bilge EREN KIM5029 Mikrodalga Organik Sentez 15.11.2022 09:00 Öğretim Üyesi Odası
Prof. Dr. Bilge EREN KIM5021 İleri Organik Kimya 15.11.2022 11:00 Öğretim Üyesi Odası
Dr. Öğr. Üye. Hülya SİLAH KIM5002 Analitik Kimyada Seçme Konular I 16.11.2022 11:00 Öğretim Üyesi Odası
Dr. Öğr. Üye. Sedat TÜRE KIM5037 Organometalik Kimya 16.11.2022 08:00 Öğretim Üyesi Odası
Dr. Öğr. Üye. Gökhan SEVİNÇ KIM5027 Kompleks Kimyası 17.11.2022 09:00 Öğretim Üyesi Odası
Dr. Öğr. Üye. Sedat TÜRE KIM5014 Heterosiklik Kimya I 17.11.2022 13:00 Öğretim Üyesi Odası
Dr. Öğr. Üye. Zerrin PAT KIM5018 İleri Biyokimya 18.11.2022 09:00 Öğretim Üyesi Odası
Dr. Öğr. Üye. Zerrin PAT KIM5039 Su Arıtım Yöntemleri 18.11.2022 14:00 Öğretim Üyesi Odası