Değerlendirme Anketleri

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için “Ders Değerlendirme”, “Öğretim Elemanı Değerlendirme” ve “Uzaktan Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi” ile ilgili anketler 23 Mayıs  2022-05 Haziran 2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrencilerimizin değerlendirmelerine açılacaktır.